Tapaus_1: Alun loppu

Toisen OLOwi-session alkupuolisko käytettiin ensimmäisen session purkamiseen. Edellisellä kerralla sovitut oppimistavoitteet olivat viikon aikana kokeneet monentyyppistä ja -tasoista analyysiä päätyen vihdoin OLO-ryhmän armottoman raadin eteen.

”Tapaus ykköstä” lähdettiin purkamaan aluksi filosofiselta näkökannalta. Platonin ideaoppi todettiin alustuksen jälkeen yhteistuumin jokseenkin toimivaksi. Filosofista ihanuutta seurasi tieteellinen sytematiikkaa lähestyvä näkökanta luokittelun syvälliseen maailman. Hyvin tyhjentävän systematiikkaa käsittelevän esityksen jälkeen oli aika siirtyä kohti haastavampia tilanteita. Luokittelun ongelmia lähestyttiin niin yleiseltä kuin kultturiselta tasolta, jotka molemmat osoittautuivat hyvin samankaltaisiksi. Tärkein huomioitava asia tästä purkuosuudesta oli kenties se, että luokittelussa ei ole suuria kulttuurillisia eroja ja harvemmin eri kultturien erot aiheuttavat ongelmia.

Kun ongelma oli luotu ja esitelty, pääsimme käsiksi luokittelun tavoitteisiin. Luokkaa ”Syötävä” edustavien olioita nauttiessa ryhmämme tuli hiljaisessa yhteisymmärryksessä tulokseen, että luokittelun tavoitteena on yksinkertaisesti helpottaa erilaisten sovellusten ja asioiden käyttöä ja luoda niille yhteisiä rajapintoja, sekä vähentää työtä, kun jokaiselle yksittäiselle asialle ei tarvitse luoda kaikkea uudelleen alusta.

Koko purkuosuutemme kliimaksi oli koko viikon kaikkien mieltä kutkuttanut Javan luokkien, olioiden ja periytymisen eksistenssi. Luokat ja oliot jäivät toisen OLO-ryhmän jäsenen terrorin (tai katoamisen) takia vähemmälle huomiolle, mutta se ei estänyt Javan voittokulkua periytymisen esittäydyttä kahden anonyymin ryhmäläisemme toimesta (PP-esitys on tuleva yleisön pyynnöstä myös tänne blogiin).

Loisteliaan purkusession jälkeen uljas OLO-ryhmämme oli viimein valmis tarpomaan kohti yhä korkeampia huippuja.

Mainokset
Tapaus1: Loogisen hierarkian löytäminen

Tapaus1: Loogisen hierarkian löytäminen

Tapauksen aineistona ja virikkeenä oli esimerkki Platonin ideaopista, Aristoteleen logiikasta ja lainaus Ola Larsmon esseestä ”The Animals that belong to the emperor. Three issues on the Library of Babel”. Lisäksi viitteitä siitä että aihealuetta (hierarkia, ylä/alakäsitteet, luokittelu) voidaan liittää Java-ohjelmointiin.

Ryhmä päätyi (liian hiljaiseksi ja yksilölliseksi havaitun) stormaamisen jälkeen seuraaviin osakokonaisuuksiin (jotka koettiin kuitenkin hieman liian laajoiksi) Olen yksinkertaistanut nämä kokonaisuudet seuraavasti:

Keinot (miten/millä luokitellaan)
Tavoite (miksiluokitellaan, mihin sillä pyritään)
Ongelmat (mitä ongelmia syntyy luokittelemisestä)

”Loogisen hierarkian löytäminen” päätettiin sitoa (assarien kehoituksesta) myös Javaan. Oppimistavoitteiksi asetimme lopulta seuraavat:

1 Selvittää valmiina olevia luokittelun keinoja

a) Platonin ideaoppi
b) systematiikka
c) muut luokittelun keinot

2 Luokittelun ongelmat

a) yleiset
b) kulttuuriset

3 Luokittelun tavoitteet

+ tilanne jossa luokittelua ei ole

4 Ohjelmointi/Java

a) luokat ja oliot
b) periytyminen javassa

4-aiheen sisällä jako tehtiin siten että asiaa pohtii henkilöpari joista toisella on jo valmis käsitys aiheesta ja toisella ei ole mitään tietoa. Tällöin parin työskentely olisi hedelmällisempää asiaan perehtymättömien kannalta. Muut aiheet jaettiin vapaaehtoisemmin.